Strona Glówna I O Nas I Turystyka I Galeria I Kontakt w nagłych wypadkach I Kontakt
       
KUCHNIA Indyjska PROGRAM wymiany BIZNES z Indiami OFERTY specjalne
Recenzja Grzegorz Pisarski

Chiny - Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, red. Kazimierz Klosiński, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, ss. 351. ISBN 837363689-7. Cena 25 zł.

Dynamiczny rozwój gospodarczy krajów azjatyckich kieruje uwagę obserwatorów tych przemian przede wszystkim na Chiny i Indie. Decyduje on tym wzrost potencjału demograficznego tych krajów oraz wychodzenie ich na rynki światowe z coraz szerszą ofertą eksportową i konkurencyjnie niskimi cenami. Wśród tych obserwatorów znajdują się także instytucje naukowe, które dokonują bieżących analiz rynków dalekowschodnich. Właśnie dlatego Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podjął się opracowania rozpoznania rezultatów podejmowanych badań naukowych występujących ambicji rozwojowych dwóch zasłużonych dla ludzkości cywilizacji - chińskiej i indyjskiej.

Na 13 artykułów tematycznych zaledwie 2 dotyczą Indii: Doroty Marzec "Niedochodowe organizacje mikrofinansowe w świecie i w Indiach" (ss.271-284)oraz "Indie w WTO" Małgorzaty Grącik (ss. 285-299). Widać więc zachwiane proporcje wagi spraw na korzyść Chin, przy czym pierwsze z opracowań akcentuje bardziej kwestie globalnej makroekonomii aniżeli samej analizy sytuacji w Indiach. Jedynym cennym wkładem statystycznym pozostaje tabelaryczne zestawienie dotyczące pożyczek i pożyczkobiorców w 47 niedochodowych organizacjach mikrofinansowych w Indiach (tabela 2 na s. 281-282). Krótki wniosek skomentowały dwa zdania: "W większości klientami indyjskich niedochodowych organizacji mikrofinansowych SA ubogie wiejskie kobiety, dyskryminowane w wielu dziedzinach życia. Okazuje się, że są przedsiębiorcze i efektywnie wykorzystują pożyczone pieniądze (s. 282). Przytoczony wniosek wymagałby jednak empirycznych danych, a kwituje je tylko tabela danych wybranych niedochodowych organizacji mikrofinansowych w Indiach (tabela 3 na s. 283)podając wskaźnik 100 procent w rubryce "pożyczkobiorców-kobiet" dla czterech organizacji: Grameen Koota w dniu 31 III 2005 i 31 III 2003, Amisha Microfin Association 31 III 2006 i 31 III 2005, Adhikar 31 III 2007 i 31 III 2006 oraz Grama Vidiyal 31 III 2007 i 31 III 2003 roku. To jednak nie przekonuje i wymagałoby od nauki bliższego empirii trzymania się analiz obserwowanych zjawisk ekonomicznych.

Cenne jest przytoczenie - za innymi autorami - wypowiedzi sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annana twierdzącego, że: "mikrofinansowanie to nie działalność charytatywna. Jest to sposób na przyznanie gospodarstwom domowym o niskich dochodach tych samych usług i praw, które są dostępne dla wszystkich innych. To uznanie faktu, iż ludzie biedni nie stanowią problemu, co więcej, mogą przyczynić się do rozwiązania kwestii ubóstwa. To wykorzystanie pomysłów, siły i wizji wszystkich ludzi. To umożliwienie rozwoju efektywnych przedsiębiorstw i zapewnienie dobrobytu społecznościom" (s.284).

Dopiero pełniejszą płaszczyznę rysuje szkic Małgorzaty Grącik o udziale Indii w pracach Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization). Jest tutaj więcej konkretów, m.in. że Indie należą do najdynamiczniej rozwijających się systemów gospodarczych na świecie poprzez 8-9-procentowy roczny wzrost realnego Produktu Krajowego Brutto, rosnące rezerwy walutowe, wschodzący rynek kapitałowy, a także postępujący napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Sprzyja temu sukcesowi proces liberalizacji, zapoczątkowany w 1991 r. urugwajską rundą Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT).

Tour pakiety
  Kashmir Tour
  Indie Nepal Tour
  Rajasthan Tour
  Individual Tours
  Miasta Tour
 
Newsletter - Rejestracja
 
 
VIP Trening  
Nauka języka "HINDI" oraz "PUNDZABI"
Proszę o kontakt:
indie@indie.pl
792757600
KSIĘGARNIA
 
© Copyright 2009 Indie.pl.All prawa zastrzeżone.
Email: indie@indie.pl