Base6t4 - Web & Mobile Applications  
 
 
 
  Strona Glówna I O Nas I Turystyka I Galeria I Kontakt w nagłych wypadkach I Kontakt
       
Indyjska Kuchnia Program wymiany Biznes z Indiami Oferty specjalne
SYLWESTROWA
SYLWESTROWA
Z POLSKIM PILOTEM | | Indie Kerala
Sylwester pod Palmami Kerala KOD OFERTY: WOPIS1
Trivandrum – Kovalam - Alleppey ( houseboat) - Kumarakom – Kochi - Munar – Thekkady (Periyar Lake Park)  – Verkala - Trivandrum
 TRANSPORT W cen? nie jest wliczony przelot z Londyn - Trivandrum - Londyn 2668 PLN i przelot z Polski do Londynu.
 ?WIADCZENIA W cenie 1750 $ od osoby zawarte jest:
 - Hotele i resorty 4 **** i jeden hotel 3 *** w Trivandrum
- przejazdy mini autobusem (rozk?adane siedzenia) Volvo klimatyzowanym z kierowc? , rocznik 2005
- pe?ne wy?ywienie: ?niadania i obiadokolacje w hotelach i resortach, lunch w reastauracjach    na trasach przejazdu.
- bilety wst?pu do rezerwatu przyrody
- safari na ?odziach w rezerwacie
- safari na s?oniach w rezerwacie
- wyst?py teatru Kathakali w Kochi
- przewodnicy w miastach: Trivandrum, Thekkady, Kochi etc
- ca?odniowa wycieczka lagunami boathouse
- wszystkie transfery z lotniska do hoteli i z hoteli na lotnisko
- Ubespieczenie Signal Iduna
- wszystkie podatki
Brak turnusów dla oferty
 ATRAKCJE

PROGRAM WYCIECZKI

26-12 Dzie? 0 Odlot z lotniska w Londynie

27-12 Dzie? 1 Przylot do Trivandrum – Kovalam
Przylot na lotnisko 08:00 i przejazd do Kovalam. Zakwaterowanie w resorcie. Wypoczynek na pla?y i k?piele w Oceanie Indyjskim. Fakultatywnie masa?e Ajurweda Noc w resorcie. The Travancore Heritage.

28-12 Dzie? 2 Kovalam
Wypoczynek na pla?y lub wycieczka to Trivandrum i zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Pla?e Kovalam ( Samundra Beach, Ashok Beach, Eve’s Beach i Lighthouse Beach) znajduj? si? na po?udnie od miasta Trivandrum. Odkryte przez hipisów w latach 60 teraz sta?y si? znanym kurortem z przepiekanymi resortami, restauracjami, centrami medycyny Ajurweda. Chocia? medycyna Ajurweda by?a znana wiele tysi?cy lat to do europy dotar?a stosunkowo niedawno. Metoda leczenia za pomoc? cz?onowej terapii, czyli oleje, zio?a, mleko, masa? i specjalna dieta zyska?a miliony zwolenników na ca?ym ?wiecie. Przyje?d?aj? tu zarówno tury?ci na zabiegi Odm?adzania, czy odstresowuj?ce, jak równie? osoby z wszelkiego rodzaju dolegliwo?ciami. Zazwyczaj leczenie w medycynie ajurwedyjskiej musi trwa? min 3-4 tygodnie, mo?na spróbowa? masa?ów i zabiegów SPA oferowanych w resortach.
Pla?e Kovalam s? wci?ni?te miedzy dwa skaliste urwiska, piasek jest z?oty, a woda w Morzu Lakkadiwy jest idealnie czysta. to wszystko sprawi, ?e poczujemy si? wypocz?ci i gotowi na wycieczk? po cudach natury, jakie oferuje nam Kerala. Noc w resorcie

29-12 Dzie? 3 Kovalam – Trivandrum - Kovalam
Dla ch?tnych zwiedzanie z przewodnikiem Trivandrum. Kto chce mo?e zosta? na pla?y i na zabiegach Ajurweda.
Trivandrum, zwane te? Thiruvananthpuram, czyli ?wi?te miasto tysi?cg?owego w??a Ananty stolica stanu Kerala w Indiach ma do zaoferowania wiele pi?knych zabytków jak: ?wi?tynia Ananta Padmanabhaswami, Muzeum Napiera, Pa?ac Kanakakunnu, Mahatma Ghandi Road, przy której znajduj? si? kolonialne domy i ko?cio?y i Pa?ac Kutiramalika.
    
30-12 Dzie? 4 Kovalam - Alleppey ( houseboat)
Przejazd do Alleppay i ca?odniowa wycieczka mieszkaln? barka p?ywaj?c? po wodzie. Kettyyalloms (Houseboat) czyli p?ywaj?ce barki mieszkalne s? olbrzymimi r?kodzie?ami, które wyrabia si? w Kerali od bardzo tysi?cleci. Taka barka ma d?ugo?? ok 80 stop. Kiedy? by?y u?ywane do transportu ry?u, orzechów kokosowych i innych towarów. Dzisiaj przystosowane do przewozu turystów s? ekskluzywnymi hotelami na wodzie.
Zrobienie takiej barki wymaga nie lada umiej?tno?ci, s? przecie? wi?zane r?cznie bambus po bambusie. Houseboat jest to p?ywaj?cym dzie?em sztuki. Rejs barki odbywa si? po lagunach, zwanych tutaj backwaters. Po drodze jest postój na lunch w Vattekayal. Potem p?ynie si? a? do Kuppapuram lub przez jezioro Vembland. Noc sp?dzamy przycumowani w porcie i mo?emy spacerowa? po porcie lub wypoczywa? na pla?y. Ka?da barka jest wyposa?ona w pe?ni umeblowane sypialnie z ?azienkami w stylu zachodnim.  Na barce znajduje si? te? jadalnia, kuchnia, taras do opalania.... i wiele innych udogodnie?.
 www.lakeviewhouseboat.com  Houseboat : AC Deluxe

31-12 Dzie? 5 Kumarakom
Po sniadaniu i porannej wycieczce lagunami, gdzie mozna obserwowa? wodne ptactwo transfer do resortu w Kumarakom. Wypoczynek i fakultatywnie zabiegi Ajurweda. Podziwianie pi?knego zachodu s?o?ca nad lagunami. Kolacja noworoczna nad lagunami. Noc w Water Scape Resort.

01-01 Dzie? 6 Kumarakom – Kochi
Przejazd do Kochi. Po przyje?dzie zwiedzanie miasta z przewodnikiem: synagoga ?ydowsk? Pa?ac Mattancherry zwany te? Dutch Palace, synagoga ?ydowska - Jewish Synagogue, ko?ció? St.Thomas Church, katedra St.Mary's, Mi?dzynarodowa Gie?da Pieprzu. Spacer do Fortu Kochi i podziwianie rozwieszonych nad kana?ami malowniczych chi?skich sieci.Kochi to o?rodek handlu przyprawami i owocami morza. Zbudowany nad lagunami Morza Arabskiego na licznych wyspach i pó?wyspach. Kochi to Wenecja wschodu. Do wielu miejsc mo?na dosta? si? jedynie p?yn?? ma?ymi ?odziami wzd?u? w?skich kana?ów. Stare miasto i Fort czaruj? mozaik? dawnych holenderskich, portugalskich i brytyjskich bungalowów zbudowanych przy w?skich uliczkach. Malownicza lokalizacja portu otoczona gajami palmowymi jest uroczym miejscem ?eby sp?dzi? wieczór w jednej z tutejszych restauracyjek serwuj?cych lokalne potrawy. Wieczorem wyst?p ta?ca - teatru Kathakali

02-01 Dzie? 7 Kochi – Munnar
Przejazd z Kochi do Munnar. Po drodze zwiedzanie ?wi?tyni Sankaracharya i wodospadu Cheeyappara. Przyjazd do Munnar i zakwaterowanie w resorcie.
Malownicze miasteczko Munnar le?y na wysoko?ci ponad 1800 m npm w górach nazywanych Wzgórzami cynamonowymi. Wzgórza cynamonowe nazw? swoja zyska?y oczywi?cie od drzew cynamonowych, ale poro?ni?te s? g?ównie krzewami herbaty, ale uprawia si? tutaj równie? kardamon i kaw?. Pierwsze plantacje herbaty powsta?y jeszcze za czasów brytyjskich rz?dów w Indiach. Teraz prawie 80% upraw herbaty jest w r?kach olbrzymiego koncernu TATA, prowadzonego przez bardzo wp?ywow? i bogata rodzin? o tym samym nazwisku Tata. Munnar to znany kurort górski. Podczas gdy ca?e Indie rozpuszczaj? si? niemal w upa?ach majowego s?o?ca, a temperatury dochodz? do ponad 40 C z gór cynamonowych powiewa ?wie?y zefir wilgotnego ch?odnego powietrza. Znajduje si? tu, zatem wiele kurortów, które zape?niaj? si? do ostatniego miejsca w indyjskie majowe upa?y. Po drodze z Kochi do Munnar przeje?d?amy przez Park Narodowy Eravikulam. Mo?emy zobaczy? najwy?szy szczyt w kszta?cie g?owy s?onia zwany przez to Anaj Mudi (2695 m n.p.m.). Teren jest zamieszka?y przez tara nilgijskiego, szarego koz?a, makaki, lamparty, dhole – dzikie psy indyjskie. Wzgórza Eravikulam to równie? siedlisko ró?nego rodzaju ptactwa. Mo?na równie? odwiedzi? muzeum herbaty Tea Museum i podziwia? zachód s?o?ca w Pothamedu. Noc w resorcie T & U Resort lub Tall Trees Resort  www.tanduleisurehotel.com www.ttr.in

03-01 Dzie? 8 Munnar
Po ?niadaniu trekking po okolicznych plantacjach herbaty i zwiedzania atrakcji miasteczka. Munnar jest ma?ym miasteczkiem po?o?onym po?ród gór na wysoko?ci oko?o 1600 metrów nad poziomem morza. Miasteczko jest do?? przyjemne, cho? nie jako? szczególnie porywaj?ce. Ciekawostk? jest fakt, ?e znajduj? si? tu trzy wzgórza, na jednym stoi ?wi?tynia hinduistyczna, na drugim meczet, a na trzecim ko?ció? katolicki.
Rze?ki, górski klimat na pewno doceni? osoby podró?uj?ce po po?udniowych Indiach, zw?aszcza w porze gor?cej.
Najwi?ksz? atrakcj? Munnar jest uroda okolicznych gór, zw?aszcza, ?e wiele z nich pokryta jest magicznie malowniczymi plantacjami herbaty. Chyba ?adna inna ro?linno?? nie robi takiego wra?enia, jak krzaki herbaciane pokrywaj?ce ca?e wzgórza i doliny. Noc resorcie.

04-01 Dzie? 9 Munar – Thekkady (Periyar Lake Park)
Po ?niadaniu przejazd do rezerwatu przyrody Thekkedy ok 4 godziny jazdy. Po drodze przejazd z widokiem na Wzgorza Cynamonowe. Wzgórza Cynamonowe nazw? swoja zyska?y oczywi?cie od drzew cynamonowych, ale poro?ni?te s? g?ównie krzewami herbaty, ale uprawia si? tutaj równie? kardamon i kaw?. Pierwsze plantacje herbaty powsta?y jeszcze za czasów brytyjskich rz?dów w Indiach. Teraz prawie 80% upraw herbaty jest w r?kach olbrzymiego koncernu TATA, prowadzonego przez bardzo wp?ywow? i bogata rodzin? o tym samym nazwisku Tata.
Rezerwat tygrysów Periyar Lake Park http://www.periyartigerreserve.org
znajduje si? na rozleg?ych mokrad?ach utworzonych przez rozlewiska rzeki Periyar. Do wszystkich zak?tków rezerwatu dostaniemy si? za pomoc? ?ódek lub na grzbietach s?oni. Zobaczymy bujn? ro?linno??, niezliczona ilo?? ptactwa wodnego, stada dzikich s?oni indyjskich w?druj?ce sawannami. Lasy tropikalne to schronienie równie? dla Makaka wanderu, gaura, nied?wiedzia wargacza i lori wysmuk?ego. Zakwaterowanie w resorcie i noc w The Elephant Court Resort  www.theelephantcourt.com

05-01 Dzie? 10 Thekkady (Periyar Lake Park)
Program w rezerwacie zaczyna si? o ?wicie ok 5:00 rano a ko?czy o zmroku, zgodnie z rytmem dnia zwierz?t, które tam licznie zamieszkuj?. Poranny rafting odbywa si? bambusowymi tratwami przez oko?o 3 godziny. Potem wyprawa w d?ungle. W spokojnych wodach jeziora odbija si? wiecznie zielony las tropikalny. Z g??bi dochodz? odg?osy s?oni, gaurów i Nilgiri languarów. Podró?owa? b?dzie z nami 2 uzbrojonych stra?ników, dlatego nie obawiajmy si? niebezpiecze?stw. Podczas safari b?dzie serwowany lunch, herbata i przek?ski a o 17: 00 b?dziemy juz z powrotem w resorcie gdzie b?dzie nas czeka? pyszny obiad. Wieczorem pokaz ta?ców plemiennych. Noc w resorcie.

06-01 Dzie? 11 Thekkady – Verkala
Przejazd do Verkala do resortu Hindustan Beach Resort przy s?ynnych pla?ach w Verkalam( Papanasamam Beach) www.hindustanbeachretreat.com

07-01 Dzie? 12 Verkala
Wypoczynek na pla?y i zabiegi Ajurweda lub wycieczka po Verkalam do wyboru.

08-01 Dzien 13 Verkala
Wypoczynek na pla?y i zabiegi Ajurweda

09-01 Dzie? 14 Trivandrum
Powrót do Trivandrum i zakwaterowanie w hotelu. Ca?y dzien na zakupy i wypoczynek. Noc w hotelu. Hotel Classic Avenue www.classicavenue.net

10-01 Dzie? 15 powrót
Rano 10:00 wylot z lotniska Trivandrum do Londynu.

 
Tour pakiety
  Kashmir Tour
  Indie Nepal Tour
  Rajasthan Tour
  Individual Tours
  Miasta Tour
 
Newsletter - Rejestracja
 
 
VIP Trening  
Nauka języka "HINDI" oraz "PUNDZABI"
Proszę o kontakt:
indie@indie.pl
792757600
KSIĘGARNIA
 
© Copyright 2009 Indie.pl.All prawa zastrzeżone.
Email: indie@indie.pl